• montáž slaboprúdových rozvodov

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • satelitné dátové prenosy

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • výstavba a servis optických sietí

SITEL obchod

Vďaka zameraniu sa na poskytovanie komplexných riešení využívajúcich moderné technológie a materiály si spoločnosť SITEL s.r.o. vybudovala kvalitné zázemie aj v oblasti dodávok materiálov, nevyhnutných pre oblasť telekomunikačnej výstavby.

 

Vysokokvalitné produkty ako plastové šachty, Multikanály, HDPE chráničky, systém tesniacich kábelových
prechodiek Hawke a ďalšie dnes firma nielen aplikuje vo vlastných realizáciách, ale aj prináša na slovenský trh v rámci svojich obchodných aktivít.