výstavba a servis optických sietí

Energetický stĺpik SITEL

Energetický stĺpik je určený na rýchle pripojenie energií (elektrina) na voľných plochách, ako námestia, parky či rôzne športoviská, kde obyčajne prebiehajú napríklad trhy nebo rôzne kultúrne a spoločenské akcie. Uplatnenie môže nájsť aj u prevádzkovateľov výstavísk, ale aj vo flexibilných prevádzkach kde sa menia požiadavky na priestorové rozloženie.

Vybavenie energetickými prípojkami sa riadi prianím zákazníka po konzultácii s výrobcom. Stĺpik je uložený v zemi a v dobe keď sa nepoužíva splýva s okolitým terénom.

Do pracovnej polohy sa uvádza vyzdvihnutím z podzemia prístupovej komory pomocou skrutkového mechanizmu kľukou, alebo pomocou vŕtačky s nasadeným kľúčom. Po ukončení používania sa energetický stĺpik opäť uvedie do základnej polohy spustením do vnútra komory. Tým je chránený pred zneužitím prípadne pred poškodením vandalmi. Stĺpik je vybavený plastovým vekom V miestach s väčšími nárokmi na zaťaženie, je možné použiť ploché oceľové veko, alebo oceľové veko upravené pre zámkovú, alebo kamennú dlažbu.