• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • satelitné dátové prenosy

  • výstavba a servis optických sietí

Káblové chráničky

Káblová chránička je základným a najčastejšie používaným ochranným prvkom káblovej trasy. V závislosti od priestoru a cieľa použitia sa líšia ako materiálmom, z ktorého sú vyhotovené, tak aj svojou konštrukciou.