neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

Káblové chráničky

Káblová chránička je základným a najčastejšie používaným ochranným prvkom káblovej trasy. V závislosti od priestoru a cieľa použitia sa líšia ako materiálmom, z ktorého sú vyhotovené, tak aj svojou konštrukciou.