• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • výstavba a servis optických sietí

  • satelitné dátové prenosy

Káblové komory

comming soon