satelitné dátové prenosy

komora Teko

 • - určená na výstavbu telekomunikačných, dátových a nízkonapäťových sietí
 •  - je vhodná pre uloženie optických a metalických spojok a tiež rezervy káblov (do 50 m s priemerom do 15 mm)
 • - dodáva sa vo vyhotovení s jedným, dvoma alebo bez úložného priestoru pre klobúkové optické spojky
 • - pozostáva z polyetylénového korpusu a poklopu, ktorý má v spodnej časti opornú trubku s priemerom ø 160 mm (po osadení veka do komory dosadne na dno a tým dovoľuje vyššie zaťaženie poklopu)
 • - umožňuje osadenie na povrchu, alebo pod zásypom

 

Výhody:

 • - nízka hmotnosť – umožňuje jednoduchú ručnú manipuláciu bez ťažkých mechanizmov pri preprave alebo montáži
 • - dokonalá vodotesnosť - tiež v miestach vstupov ochranných trubiek
 • - jednoduchá a rýchla montáž
 • - možnosť montáže v sťažených podmienkach – vysoká úroveň spodných vôd, nízke teploty
 • - možnosť umiestniť viac príslušenstva v priestore komory
 • - profesionálna výstavba sietí – možnosť použitia jedného modelu v ľubovoľnej konfigurácii káblovodu  dlhá životnosť
 • - výborná mechanická odolnosť
 • - odolnosť voči chemickým látkam
 • - odolnosť pri nízkych teplotách
 • - ekologický materiál – možnosť recyklácie
 • - nízka cena

 

Spoločnosť SITEL s.r.o. uviedla v roku 2009 na trh nové vodotesné káblové komory TEKO vo väčších rozmeroch a s uzamykateľnými poklopmi. Pre bližšie informácie kontaktujte pracovníkov obchodného úseku spoločnosti obchod@sitel.sk.