prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Komory Romold

Káblové komory z PE pre silové a optické káble v rôznych veľkostiach od DN 625 do DN 1000 nachádzajú uplatnenie predovšetkým vo verejnom osvetlení, signalizačných zariadeniach a telekomunikáciách. PE káblové komory umožňujú rýchle a spoľahlivé zabudovanie, jednoduché napojenie káblových ochranných rúr a absolútne tesné prevedenie

Materiál
 Polyetylén spĺňa všetky známe normy a pokiaľ sa týka manipulácie vychádza spracovateľovi optimálne v ústrety. Materiál dlhodobo odoláva chemickému pôsobeniu silne agresívnych pôd rovnako ako mechanickému zaťaženiu. Plastové komory reagujú pružne na prirodzené posuny a pohyby zeminy. Pukliny, zlomy sú takmer vylúčené.
 

Výhody
Minimálna hmotnosť dovoľuje rýchlu ručnú montáž bez zdvíhacích zariadení aj v stiesnených a veľkých topografických podmienkach. Priemerná hmotnosť sa pohybuje okolo 30-40 kg, maximálna hmotnosť okolo 70 kg.

Komory dá výškovo nastaviť odrezaním kónusu komory pílou na drevo (napr. ručné alebo dierovkou). Značenie umožňuje presný vodorovný rez.

Odolná delená chránička Sitel je určená na zabezpečenie ochrany existujúcich trás, ktoré sú ohrozené prípadným poškodením a ktoré nie je možné prerušiť alebo preložiť. Nosnosť chráničky je až 750kg, pri požiadavke o vyššiu nosnosť je možné chráničky obetónovať.

Spoločnosť SITEL s.r.o. ponúka delené chráničky v priemeroch 160/110mm a 200/160mm. Rovné diely sa skladajú z dvoch 1m dlhých častí, ktoré sa po zložení zaistia plastovými sponami. Ohybové diely v dĺžke 0,23m umožňujú 15°-ový ohyb. Na základe Vašej požiadavky je možné dodať odolnú delenú chráničku v inej než základnej bielej farbe (pri objednanom množstve min. 200m).