neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

LIVINGSTON

Meracie prístroje na prenájom

 

Livingston, pôvodom holandská spoločnosť, založená okolo roku 1950 sa zaoberá prenájmom meracích prístrojov. Na základe jej spolupráce so spol. Sitel rozširuje svoju pôsobnosť a my Vám prinášame možnosť si prenajímať najnovšie meracie prístroje aj v Slovenskej republike.

 
Spoločnosť pôsobí prostredníctvom 3 hlavných centier:

     - Francúzsko – zastrešuje hlavne krajiny južnej Európy.

     - Benelux / Nemecko – do pôsobnosti tohto centra spadajú aj krajiny severnej a východnej Európy.

     - Veľká Británia - India a ostatné ázijské krajiny.

 

Prostredníctvom prenájmu Vám ponúkame k dispozícii meracie prístroje od najvýznamnejších výrobcov na trhu a najlepšie produkty v oblasti meracej techniky. Stále rozširujúca sa škála zariadení Vám umožňuje merať vo všetkých odvetviach telekomunikačného priemyslu.
 

Okrem prístroja na meranie Vám vieme tiež sprostredkovať odbornú pomoc skúsených a zaškolených kolegov pri riešení problémov spojených s meraním.

 

Prečo je prenájom ekonomicky najvýhodnejší?

  • Prijateľné poplatky za nájom
  • Potrebné meracie zariadenia môžu byť doručené na určené miesto hneď v nasledujúci deň
  • Poradenstvo pri výbere zariadenia na základe potrieb zákazníka
  • Nevyžaduje veľké finančné investície
  • Flexibilnosť pri dlhodobých prenájmoch
  • Prenájom zariadení možný už od jedného týždňa

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.