• výstavba a servis optických sietí

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

 • montáž slaboprúdových rozvodov

 • satelitné dátové prenosy

MULTIKANÁLY

Multikanály sú viaccestné chráničky, využívané pri pokládke väčšieho počtu káblov do výkopu. Tento multikanálový systém umožňuje rýchlu inštaláciu či už 4-cestných, 6-cestných alebo 9-cestných trás vhodných na zatiahnutie kábla.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé základné sekcie multikanaloveho systému sú vyrábané zo speneného polyolefinoveho plastu, ich výhodou je nízka hmotnosť, nepoddajnosť a mechanická odolnosť. Minimalizované sú bežné problémy spojené s manipuláciou a prepravou. Multikanály môžu byť skladované ako vo vnútri, tak i vonku na otvorených priestranstvách.

 

Pri použití či už ručných výkopových postupov, alebo strojovej techniky, Multikanály urýchľujú a uľahčujú všetky postupy spojené s inštaláciou pri výstavbe miestnych sietí.

 

Pokiaľ je pri výstavbe kábelovodu nevyhnutné odbočiť jedným alebo niekoľkými káblami z multikanálových úsekov, môžu sa za týmto účelom použiť rohové alebo centrálne umiestnené odbocovacie diely, ktoré významne uľahčia túto inštalačnú operáciu.

 

Všetky komponenty a príslušenstvo Multikanálov sú vyrobené procesom lisovania, čo je technológia obdobná injekčnému vstrekovaniu. Rozdiel spočíva v použití inertného plynu, napr. dusíka, pre vytvorenie peny vo vnútri stien telesa, pričom vonkajší povrch steny zostáva hladký.

Tento postup má nasledovné prednosti:

 • - vysoký pomer pevnosti k váhe
 • - vysoký pomer tuhosti k váhe
 • - absencia vnútorného pnutia znižuje nebezpečenstvo rúcania
 • - väčšinu termoplastov možno spracúvať touto technológiou
 • - výber materiálu zabezpečuje vynikajúce mechanické a chemické vlastnosti
 • - hladký vonkajší povrch výlisku
 • - neporézny povrch neabsorbuje vlhko a iné nečistoty
 • - steny sú nárazuvzdorné, s tepelne i zvukovo izolačnými vlastnosťami
 • - pri výrobe sa nepoužívajú chlorofluorokarbóny, napr. freón.