• satelitné dátové prenosy

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • výstavba a servis optických sietí

kontakty pop/net/ix

SITEL s.r.o.

  • Kopčianska 18
  • 851 01 Bratislava
  • tel : +421 (2) 6381 5007
  • fax : +421 (2) 6381 4661
  • e-mail : telehousing@sitel.sk