• výstavba a servis optických sietí

 • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • satelitné dátové prenosy

 • montáž slaboprúdových rozvodov

SITELNET

Metropolitná sieť sitelnet, ktorú SITEL s.r.o. buduje a prevádzkuje v Bratislave, je jedným z najväčších alternatívnych systémov v meste a poskytuje variabilné možnosti pripojenia, prenos záložných tokov i riešenia otázky „last mile”. Ako jedna z mála vytvára okruh medzi pravým a ľavým brehom Dunaja (ring).

 

Vďaka metropolitnej sieti sitelnet, prechádzajúcej kolokačným centrom sitelpop je možné získať prepojenie na všetky slovenské optické siete i do zahraničia:

 • • smer Česká republika (hr. prechod Kúty)
 • • smer Maďarsko (hr. prechod Rajka)
 • • smer Rakúsko (hr. prechod Kittsee)

 

Naša spoločnosť zabezpečuje pre svoju sieť sitelnet ako aj pre svojich partnerov údržbu a servis optických trás v plnom rozsahu:

 • • preventívna údržba, periodické obhliadky a merania
 • • FLM - havarijný servis, urgentný zásah, odstránenie poruchy a zabezpečenie náhradnej prevádzky
 • • SLM - pohavarijné opravy, zabezpečenie plnej prevádzky

 

Vďaka nášmu dohľadovému centru, prevádzkovanému 24hod./365dní, ponúkame istotu okamžitého zásahu v prípade výpadku či ohrozenia vašich vitálne dôležitých prenosových trás.