• satelitné dátové prenosy

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • výstavba a servis optických sietí

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

SITELPOP

SITEL s.r.o. Vám ponúka využitie neutrálnych, špecializovaných priestorov kolokačného centra sitelpop, ktoré predstavujú bezpečné, riadené a klimatizované prostredie, vybudované zvlášť pre umiestnenie citlivých, životne dôležitých zariadení.

Tieto priestory ponúkajú špičkové riešenie, plne zodpovedajúce súboru podmienok vrátane:

  • • pripojiteľnosti na optické trasy
  • • technickej infraštruktúry
  • • bezpečnostných požiadaviek
  • • odbornej zákazníckej podpory

 

Kolokačné centrum sitelpop tvoria priestory sitelpop1 a sitelpop2 umiestnené v lokalite Bratislava-Petržalka na Kopčianskej ulici.