• prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • satelitné dátové prenosy

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • výstavba a servis optických sietí

SITEL servis

Činnosťou, nadväzujúcou na portfólio spoločnosti SITEL s.r.o. v oblasti výstavby telekomunikačnej infraštruktúry, je poskytovanie komplexného telekomunikačného servisu vo viacerých úrovniach. Servis, poskytovaný spoločnosťou SITEL s.r.o., zahŕňa celý profil telekomunikačných zariadení (prenosové i koncové systémy na optických i metalických vedeniach). Ponuka firmy v oblasti servisu je doplnená prevádzkou riadiacich a dohľadových systémov prenosových trás.

 

Servisné služby poskytujeme na základe dlhodobých, krátkodobých i jednorázových kontraktov s rôznymi reakčnými dobami a lehotami odstraňovania porúch a závad.