• satelitné dátové prenosy

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • výstavba a servis optických sietí

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Referencie - dohľad a servis telekomunikačných infraštruktúr

 

eustream, a.s.

 

O2 Slovakia, s.r.o.

 

Slovanet, a.s.

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Trestel SK, a.s.