• montáž slaboprúdových rozvodov

  • satelitné dátové prenosy

  • výstavba a servis optických sietí

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Referencie - prekládky telekomunikačnej infraštruktúry, výstavba kábelovodov

EKOSTAV SLOVAKIA spol. s r.o.
Enermont, s.r.o.

PSA Peugeot Citroen Slovakia
SKANSKA DS a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SLOVNAFT a.s.
UPC  BROADBAND  SLOVAKIA, s.r.o.
VÁHOSTAV – SK, a.s.
VIENNA GATE 1, a.s.
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
ZIPP Bratislava spol. s r.o.