montáž slaboprúdových rozvodov

Referencie - slaboprúdové systémy

BH-tel s.r.o.
Elektrotechnický ústav SAV
JUPOL s.r.o.
Metro Properties Slovakia s.r.o.
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
SITEL Praha, spol. s r.o.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
SPP a.s., divízia Slovtransgaz
TRANSPETROL, a.s.