• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • satelitné dátové prenosy

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • výstavba a servis optických sietí

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Referencie - slaboprúdové systémy

BH-tel s.r.o.
Elektrotechnický ústav SAV
JUPOL s.r.o.
Metro Properties Slovakia s.r.o.
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
SITEL Praha, spol. s r.o.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
SPP a.s., divízia Slovtransgaz
TRANSPETROL, a.s.