• neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • výstavba a servis optických sietí

  • satelitné dátové prenosy

  • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Referencie - telekomunikačné siete metalické

SPP, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
UPC  BROADBAND  SLOVAKIA, s.r.o.