prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Referencie - telekomunikačné siete optické

Dial Telecom, a.s.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekostav Slovakia spol. s r.o.
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Elektrovod Holding, a.s.,
Energotel, a.s.
Enermont, s.r.o.
O2 Slovakia, s.r.o.

Orange  Slovensko, a.s.
PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o.
Sírius Slovakia, a.s.
SITEL Praha, spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
SLOVANET, a.s.
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Slovenské elektrárne a. s.
SLOVNAFT a.s.
SPOJSTAV s. r. o.
SPP, a.s.
T - Mobile Slovensko, a.s.
TRANSPETROL, a.s.
UPC  BROADBAND  SLOVAKIA, s.r.o.
Východoslovenská energetika a.s.
Západoslovenská energetika, a. s.
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET