neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

Vízia spoločnosti

Informácie a komunikácie už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam časom neustále rastie. Svet sa trvalo prepája, globalizácia je realitou a spolupráca nutnosťou.

 

SITEL sa chce trvale podielať na budovaní globálnej informačnej štruktúry s využitím najmodernejších výdobytkov a preto bude vždy prinášať na trh nové riešenia, nové prístupy, nové technológie.

 

SITEL je zákaznícky orientovanou spoločnosťou, poskytujúcou svojim klientom komplexné riešenie a tomu zodpovedajúcu ponuku služieb

 

SITEL chce svojich zákazníkov uspokojovať predovšetkým prístupom, spoľahlivosťou a istotou, že vždy ponúkne technicky a technologicky špičkové riešenie, podporené všestrannou kvalitou a službami.

 

SITEL bude vo svojich prístupoch vždy flexibilnou, ústretovou a dynamickou spoločnosťou.

 

SITEL chce vo vzťahu ku svojim zamestnancom trvalo vytvárať dobré pracovné podmienky a priestor pre ďalší odborný rast.