neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

GPRS služby

Siete typu WAN sú spoplatňované v závislosti od parametrov spojenia, druhu použitej technológie a miesta inštalácie.

Spojte sa prosím s naším obchodným oddelením.