výstavba a servis optických sietí

Pripojenie do internetu

Cena za pripojenie do internetu je tvorená:

 

  • jednorázovým poplatkom za zariadenie
  • jednorázovým poplatkom za montáž
  • paušálnym príplatkom v prípade požadovaného pohotovostného servisu
  • paušálnym poplatkom za službu

CENA ZA ZARIADENIE

Priemer paraboly
[cm]
Cena zariadenia HN7000S spolu s parabolou [EUR]
Jednorázový poplatok za pridelenie verejnej IP adresy [EUR]
Jednorázový poplatok za pridelenie každej ďalšej verejnej IP adresy [EUR]
74
899
100
60
89
999
100

60

98
1049
100

60

120
1099
100

60

180
1999
100

60


Vysvetlivky:
- V SR väčšinou vyhovujú paraboly 89 cm až 120 cm.
- Ceny sú bez DPH „Ex-works“ zo skladu v Košiciach.

CENA ZA MONTÁŽ

Náklady na montáž sú tvorené súčtom nákladov na použitie motorového vozidla, obtiažnosť montáže a typ použitého konštrukčného zariadenia pre uchytenie antény. Uprednostňujeme montáž na plochú strechu, ktorá vzhľadom na ľahký prístup umožňuje jednoducho vykonávať servis. V prípade nutnosti použiť iný spôsob montáže je väčšinou servis obtiažny a vyžaduje si dodatočné náklady (vysokozdvižnú plošinu, práce vo výškach s istením ...).


Položka
Cena [SKK]
Montáž štandartná + oživenie
9000 / jednorázovo
Montáž stredne ťažká + oživenie
11000 / jednorázovo
Montáž ťažká + oživenie
15000 / jednorázovo
Požitie motorového vozidla tam aj späť
15 / km
Konštrukcia pre anténu na sedlovú strechu
8000 / jednorázovo
Konštrukcia pre anténu na plochú strechu so závažím
6000 / jednorázovo
Konštrukcia pre anténu na kolmú stenu
3000 / jednorázovo
Špeciálna konštrukcia
cena na základe obhliadky a kalkulácie


Vysvetlivky:
- Cena za montáž je vrátane ceny za bežný spotrebný materiál, lišty, ochranné trubky, káble, a konektory pre vzdialenosť vnútornej jednotky od vonkajšej jednotky max. 10m a uzemnenie antény do 3m.
- Ceny sú bez DPH.
CENA ZA SERVIS
Servis je členený na záručný, pozáručný a voliteľný pohotovostný. Štandartné podmienky pre záručný a pozáručný servis sa vzťahujú na všetky výrobky. Pohotovostný servis je voliteľný a má poskytnúť zákazníkovi možnosť expresnej opravy, alebo výmeny zariadenia.

Položka
Cena [SKK]
Servis štandardný_záručný (do 72 hodín od nahlásenia poruchy)
0 / jednorázovo + 15 / km
Servis štandardný_pozáručný (do 72 hodín od nahlásenia poruchy)
999 / jednorázovo + 15 / km + cena za opravu, alebo nové zariadenie
Servis voliteľný_pohotovostný_záručný (do 8 hodín od nahlásenia poruchy)
300 / mesačne + 15 / km
Servis voliteľný_pohotovostný_pozáručný (do 8 hodín od nahlásenia poruchy)
300 / mesačne + 999 / jednorázovo + 15 / km + cena za opravu, alebo nové zariadenie


 
Vysvetlivky:
- V záručnej dobe 24 mesiacov sú servisné práce vrátane výmeny zariadenia vykonávané na mieste zákazníka zadarmo, okrem výjazdu motorového vozidla. - Výjazdové miesta sú Košice a Bratislava. - Oprava sa vykonáva na mieste výmenou zariadení. - Po uplynutí záručnej doby sú servisné práce vykonávané na mieste zákazníka platené, vrátane zariadenia. - Ceny sú bez DPH.
CENA ZA SLUŽBY

SLUŽBA "CLASSIK"
Názov služby
Download
[kbps]
Upload
[kbps]
Agregácia
Denný
limit
[MB]
Mesačný
limit [GB]
Cena
mesačne
[EUR]
Home 500 *
512
128
50
25
0,5
126
Office 500 *
512
128
50
50
1
192
Office 500M
512
256
50
100
2
294
Office 1000 *
1000
128
50
100
2
378
Office 1000M
1000
256
50
200
4
570
Office 2000 *
1000
128
50
200
4
756

 
 
 
SLUŽBA "CLASSIK HIGH END"
Názov služby
Download
[kbps]
Upload
[kbps]
Agregácia
Denný
limit
[MB]
Mesačný
limit [GB]
Cena
mesačne
[EUR]
Business 2000
2000
512
40
400
8
1110
Business 2000M
2000
1024
40
800
16
1920

SLUŽBA "PREMIER"
Názov služby
Download
[kbps]
Upload
[kbps]
Agregácia
Denný
limit
[MB]
Mesačný
limit [GB]
Cena
mesačne
[EUR]
Business 500S
512
512
10
neobmedzený
neobmedzený
1080
Business 1000S
1024
1024
10
neobmedzený
neobmedzený
1980
Business 2000S
2048
2048
10
neobmedzený
neobmedzený
3840
Business 4000
4000
1024
10
neobmedzený
neobmedzený
5640
Business 4000M
4000
2048
10
neobmedzený
neobmedzený
6360

Vysvetlivky:
- Download – smer z internetu k zákazníkovi.
- Upload – smer od zákazníka do Internetu.
- Agregácia - počet klientov zdieľajúcich rovnakú zdrojovú kapacitu internetu.
- Denný limit sa vzťahuje na Download.
- Služby označené * sú poskytované len na starších zariadeniach DW4020 a DW6000.
- Neoznačené služby sú poskytované na zariadení DW7000.
- Rýchlosti Download a Upload sú priemerné (nie špičkové a nie garantované).
- Ceny sú bez DPH.