• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

  • výstavba a servis optických sietí

  • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

  • montáž slaboprúdových rozvodov

  • satelitné dátové prenosy

  • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

KONTAKT

SITEL VSAT s.r.o.

  • Zemplínska 6
  • 040 01 Košice
  • tel.: +421 (55) 674 99 44
  • fax: +421 (55) 674 99 55
  • e-mail: sales@sitel-vsat.sk