výstavba a servis optických sietí

Produkty

Produkty našej spoločnosti sú zamerané na služby v oblasti dátových komunikácií rôznych druhov, poskytované na celom území Slovenskej republiky (niektoré aj v zahraničí). Rozdelenie služieb je podľa typu komunikačnej technológie prostredníctvom ktorej sú jednotlivé služby dátových prenosov realizované. Základné delenie je nasledovné: