• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • výstavba a servis optických sietí

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

 • montáž slaboprúdových rozvodov

 • satelitné dátové prenosy

Kontakty - úsek výstavby

Úsek výstavby - Košice

 • Zemplínska 6
 • 040 01 Košice
 • tel.: 055 / 674 99 44
 • fax: 055 / 674 99 55
 • e-mail: vystavba@sitel.sk

 

Úsek výstavby - Bratislava

 • Kopčianska 18
 • 851 01 Bratislava
 • tel.: 02 / 6381 4662
 • fax: 02 / 6381 4661
 • e-mail: vystavba@sitel.sk

 

Prevádzkový úsek 

 

 • Zemplínska 6
 • 040 01 Košice
 • tel.: 055 / 674 99 44055 / 674 99 44 
 • fax: 055 / 674 99 55
 • e-mail: prevadzka@sitel.sk

 

Vyjadrovanie k PTZ  (Bratislava)

 

 

You'll need Skype CreditFree via Skype