• neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • montáž slaboprúdových rozvodov

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

 • výstavba a servis optických sietí

 • satelitné dátové prenosy

 • prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

Prekládky káblových trás

Výstavba pozemných a cestných stavieb nie raz vyvoláva potrebu preloženia káblových trás. Spoločnosť SITEL s.r.o. je plne kvalifikovaná pre realizáciu prekládok NN vedení a telekomunikačnej infraštruktúry.

 

Podľa dohody s investorom či vyšším dodávateľom stavby zabezpečujeme na celom území Slovenska nasledovné úkony, spojené s prekládkami káblových trás :

 • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • vytýčenie sietí
 • výluky, pokiaľ sú potrebné
 • zemné práce
 • prekládku trás a vedení
 • kompletáciu trás a vedení pokiaľ boli prerušené, vrátane príslušných meraní
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia