neutrálna optická sieť pre vaše potreby

Vnútorné siete

Neoddeliteľnou súčasťou integrovaných telekomunikácií sú vnútorné siete budov. Je preto logické, že spoločnosť SITEL s.r.o. ponúka komplexné riešenie s integrovanými systémami riadenia prenosu informácií prostredníctvom:

  • telekomunikačných zariadení (ústredňa, telefón, fax)
  • informačných dátových systémov (počítačové siete LAN)
  • zabezpečnia budov elektronickými zabezpečovacími systémami (EZS)
  • požiarnych systémov (EPS)
  • kamerových systémov (CCTV)
  • prístupových systémov a systémov registrácie pohybu
  • systémov pre ozvučenie
  • systémov pre riadenie energetiky a osvetlenia

 

V závislosti od konkrétnych požiadaviek je súčasťou nášho riešenia :

  • pripojenie budovy na telekomunikačnú sieť vybudovaním prípojných káblových trás bez ohľadu na ich dĺžku a druh (metalické, optické), resp. pripojenie vzduchom
  • výstavba štruktúrovaných kabeláží a pripojenie jednotlivých technických zariadení
  • montáž a oživenie centier riadenia - velínov